Υπηρεσίες

Με κέντρο τους πελάτες μας 

Παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους

 

Φορτώσεις

 Φορτώνουμε με ασφάλεια και ταχύτητα όλα σας τα εμπορεύματα χρησιμοποιώντας μηχανήματα και ανυψωτικά ανάλογα την περιοχή και το σπίτι - αποθήκη.

 Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονα μέσα και υλικά και το προσωπικό που εργάζεται σε εμάς έχει την εμπειρία για την φόρτωση πάσης φυσεως υλικών και μεταφορά ή αποθήκευση αυτών με ασφάλεια.